Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat u gebruik maakt van onze website en de daaraan aanverwante dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor-en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Internetbrowser en apparaat type
• We gebruiken uw gegevens om uw surfgedrag op onze website te kunnen analyseren zodat we dit kunnen gebruiken voor optimalisatie
• En overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail stuurt.
• Uw naam, emailadres en telefoonnummer zijn verplichte velden. Als u die gegevens niet invult, wordt het formulier ook niet verstuurd.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om onze dienstverlening uit te voeren
• Om een offerte aan te vragen
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om te analyseren hoe wij onze website kunnen verbeteren
• Om u promotiemateriaal toe te kunnen zenden
• Om u de mogelijkheid te bieden om ons vragen te stellen

In voorkomende gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren.

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 1 Jaar > Versturen aanbiedingen & Correspondentie
Email Adres > 1 Jaar > Versturen aanbiedingen & Correspondentie
Internetbrowser en apparaat type > 2 jaar> optimaliseren website
Surfgedrag > 2 jaar > optimalisatie website & promotie

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Met partijen die in onze opdracht werken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst zodat de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden mogelijk gedeeld met:
• Social media platforms
• Festivalorganisaties
• Evenementenbureau ’s

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:
• uw persoonsgegevens in te zien;
• uw persoonsgegevens te wijzigen;
• uw persoonsgegevens te verwijderen;
• uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
• de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
• om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
• om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan info@car-paccio.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. U leest meer over cookies op: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Partij

Naam cookie

Doel Cookie

Bewaartermijn

Google Analytics

_ga, _gid

Inzicht verkrijgen in gedrag bezoeker van de website, om gebruikservaringen te verbeteren.

Max. 2 jaar.

Contact

Heeft u vragen over de Privacy verklaring? Laat het ons weten.

Car Paccio
Cameronlaan 6
4631 NW Hoogerheide
+31 (0)6 460 84 171
info@car-paccio.nl

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.